CONREG
Copyright © 2006 - 2013 Conreg, All Rights Reserved.
WYSIWYG Web Builder from http://www.pablosoftwaresolutions.com
Conreg är ett företag specialiserat på framtagning och anpassning av applikationer för mätdatainsamling och styrning, reglering och övervakning av industriella processer
Tjänster och produkter
- Applikationsutveckling/systemintegration med CitectSCADA ™, iFIX/FIX ™,
   InTouch ™

- Programutveckling i C++/C, Delphi ™, C#
- Framtagning av kortdatorbaserade mät/styrsystem
- Programkonstruktion/programmering av styrsystem (PLC)
- T-Logg system för insamling, bearbetning, presentation och  lagring av 
   tjockleks och bredddata i t. ex. valsverk
- Ect-Lg system för insamling, bearbetning och lagring av provresultat från band-
   och trådprovningsutrustningar

- QUE-Lib funktionsblock för hantering av köer (32bit hel/flyttal) avsett för
   Melsec Q-system ™


- Komplettering/service av äldre analoga driv-reglersystem
- Service av Modular Computers/PEP system (Kontron).
   Reservdelar I/O-moduler, centralenheter och rack
Modbus-tcp  Android Mobil app. för testning av  Modbus TCP enheter